חומרי הסיכה אלה מתחממים בהדרגה על ידי נשיפה או שפשוף והם יוסיפו מגוון חדש לגמרי של תחושות וגירויים.